“Over de gehaktstaven van het tankstation praat ik niet meer. Houd het maar op het bingen van Below Deck op Netflix.”